Vitamin B 1.วิตามิน บี 1

~Vitamin~วิตามิน~Vitamin~
Vitamin B1
Vitamin B1

วิตามิน บี 1

วิตามิน บี 1 หรือ thiamine จำเป็นสำหรับการเผาผลาญสารอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ใช้ในปฏิกิริยาการเผาอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นถ้าใช้พลังงานมาก หรือกินคาร์โบไฮเดรตมากจะต้องการวิตามินนี้มากขึ้น ช่วยการทำงานของระบบทางเดินอาหาร จึงเกี่ยวข้องกับความอยากอาหารการย่อยอาหารและการขับถ่ายอาหารที่มีบีหนึ่งสูงช่วยให้มีความอยากอาหารดีขึ้น

ข้อมูลทั่วไป

  • เป็นวิตามินตัวหนึ่งในวิตามินบีรวม รู้จักกันมานานแล้ว บางทีเรียกวิตามินบี 1 ว่า แอนตี้เบอริเบอริแฟคเตอร์ หรือ แอนตี้นิวริติคแฟคเตอร์ เนื่องจากเป็นวิตามินที่สามารถป้องกันการกระตุกของประสาท แต่เป็นที่รู้จักในชื่อ ไทอะมีน หรือวิตามินบี 1 เป็นอินทรีโมเลกุลที่ประกอบด้วย pyridine และ thiazole เป็นวิตามินที่สลายตัวได้ง่ายที่สุดในบรรดาวิตามินบี

แหล่งที่พบ

  • พบมากใน เนื้อหมูและเนื้ออื่นๆ ยีสต์ ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง แป้งถั่วเหลือ ถั่วเมล็ดแห้ง ไข่แดง นม และผลไม้ก็พบได้บ้าง วิตามินตัวนี้จะพบในอาหารสด โดยเฉพาะตอนที่ยังไม่ถูกความร้อน

ประโยชน์ต่อร่างกาย

  • ช่วยในการเผาพลาญสารอาหารหรือส่วนประกอบของโคเอนไซม์ในร่างกาย ช่วยในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเจริญอาหารมีการอยากอาหารมากขึ้น ทำให้ระบบย่อยและระบบขับถ่ายดีขึ้น จึงสามารถป้องกันท้องผูกได้ ทำหน้าที่ช่วยในการนำกระแสประสาททำให้กล้ามเนื้อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการเจริญเติบโต การสืบพันธ์ และการผลิตน้ำนม

  • การขากวิตามินบี 1 อาจเกิดจากการขาดการอุปโภคที่ดี รวมทั้งโรคที่ก่อให้เกิดความต้องการวิตามินมากขึ้น เช่น โรคต่อมธัยรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ โรคติดเชื้อ เป็นต้น รวมทั้งโรคที่ขัดขวางการดูดซึมของวิตามินบี 1 เช่นโรคตับ โดยส่งผลให้วิตามินบี 1 น้อยลง ทำให้เกิดโรคเห็บชา มีความผิดปกติทางระบบประสาท เช่นประสาทอักเสบ นอน บุคลิกภาพเสื่อม ความจำไม่ดี นอนไม่หลับ มีอาการทางหัวใจ เช่น มี ECG ที่ผิดปกติ หรืออาจทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวได้ ในรายที่ขาดมากๆ อาจมีอาการเบื่ออาหาร ตามมาด้วยอาการท้องผูกได้ รวมทั้งสามารถทำให้เกิดโรคไหลตายได้

ผลของการได้รับมากไป

  • เนื่องจากวิตามินบี 1 จะไม่มีการสะสมในร่างกาย เพราะมีการขับออกทางปัสสาวะ จึงไม่ปรากฏอาการเป็นพิษจากปริมาณวิตามินบี 1 ที่เกิน